HomeO Firme | Produkty | Služby | Partneri | Download | Kontakt | Referencie |    

E-Shop

Kontakt
Adresa:

V prípade poruchy nás kontaktujte na tel. číslach
Makker Štefan
+421 948 652 396
alebo zaslaním emailu na adresu msteve@webinfo.sk s popisom chyby, alebo problému a vyrobným číslom zariadenia.
Výber Jazyka

Mobiline Network Management System


MNMS


Naše služby

Firma Mobiline Kft. sa usiluje úplne vyhovieť požiadavkám zákazníkov. Z našich skúseností vyplynulo, že zákazníci radi príjmu komplexné riešenie. Väčšina našich zariadení spája nejakú privátnu telekomunikačnú sieť danej spoločnosti s verejnou GSM sieťou. Pred úspešnou investíciou musia byť vyjasnené technické, právne aj obchodné kritéria. Z toho dôvodu ponúkame pre našich zákazníkov.nasledovné služby.

Telekomunikačné poradenstvo

Pre zníženie hovorových nákladov vo vašej telekomunikačnej sieti, prehliadneme doterajšie telefónne náklady a plány nákladov do blízkej budúcnosti. Občas, aby sme mohli značne znížiť telefónne náklady musíme vylepšovať alebo aj rozširovať našu privátnu telekomunikačnú sieť a ich periférne zariadenia.
V takých prípadoch vám radi odpovieme na vaše otázky.

Stanovenie nákladov

Naši zákazníci používajú  Mobiline GSM - PBX adaptér, gateway alebo router  na zníženie telefónnych nákladov. Riadiaci pracovníci spoločností pred investíciou kladú dôraz na 4 dôležité otázky:

- aká bude dosiahnutá mesačná úspora pri danej investícií?

- aká bude suma investície?

- aká bude doba návratnosti danej investície?

- aká je očakávaná úspora?

Po spracovaní existujúcich telefónnych nákladov vašej spoločnosti vám pomôžeme nájsť odpoveď na horeuvedené otázky.

Servisné služby

Na každé naše zariadenie poskytujeme záručnú a pozáručnú opravu. V prípade akéhokoľvek problému zabezpečujeme servisné opravy na celom území republiky.

Kontakt na servisné stredisko:

Mobil Orange : +421 905 652 396
E-mail : mobiline(at)webinfo.sk

Diaľkový dohľad

Ak je to technicky možné ponúkame našim zákazníkom diaľkový dohľad nad zariadeniami spojený s technickou podporou, garantovanými reakčnými časmi a dobou opravy.

Výber GSM operátora

Našim zákazníkom radi pomôžeme pri výbere GSM operátora, programu služieb operátora, ale aj pri podpísaní zmluvy s GSM operátorom

Špeciálne služby Mobiline zariadení

Na špeciálnu požiadavku zákazníkov bola vyvinutá služba AUTOMATICKÝ OPERÁTOR u Mobiline ISDN-GSM adaptéra.

Mobiline GSM-PBX adaptér sa dá využiť aj na prichádzajúce volania. Bez potreby spojovateľky je možné presmerovanie volania na jednotlivé klapky pobočkovej ústredne.

Ďalšou službou je AUTOMATICKÉ ROZDELENIE VOLANIA. Pomocou tejto funkcie môže spoločnosť, ktorá používa SIM karty viacerých operátorov, dosiahnuť maximálnu úsporu. Mobiline GSM-PBX adaptér zabezpečuje, aby sa každé volanie uskutočnilo cez príslušného povoleného operátora v relatívne najnižšej sume.

Nové špeciálne služby:

- Mobiline Kreditný systém - Call Cost Limiter

- presné tarifikačné údaje v požadovanom formáte na jednotlivé klapky

- Mobiline Call Back - spojenie spätného volania z GSM siete na príslušnú klapku

- správne zostavenie spojenia pri prenesenom GSM čísle
Copyright © 2000 - 2019 WebInfo Slovakia Login
Počet návštev: CNW:Counter
Powered by: phpRS 2.8.0 Web design by : MSteve