Tarifikácia pre spoločnosť, ktorá používa viac pobočkových ústrední

Autor: Tomaš Izsmán <tomas.izsman(at)itelcom.sk>, Téma: ISDN GSM LCR Router, Vydané dňa: 23. 06. 2006

Spoločnosť, ktorá používa viac pobočkových ústrední hoci aj od rôznych výrobcov, použitím “Mobiline Tarifikačného a Vyhodnocovacieho servera” si môže vytvoriť jednotný tarifikačný systém.

Prevádzkové údaje (CDR) sa zo zariadení automaticky zhromaždia prostredníctvom TCP/IP siete (VPN, WAN, Internet), a aj ich spracovanie prebieha automaticky. Týmto sa dá ušetriť značná pracovná sila, čas a prevádzkové náklady