Tarifikácia pomocou Mobiline LCR Routera

Autor: Tomaš Izsmán <tomas.izsman(at)itelcom.sk>, Téma: ISDN GSM LCR Router, Vydané dňa: 24. 06. 2006

Mobiline LCR Router poskytuje podrobné údaje (CDR) o volaniach, ktoré sa cez neho uskutočnia. Uchováva údaje o približne 100 000 volaniach, ktoré následne posiela prostredníctvom siete TCP/IP do “Mobiline Tarifikačného a Vyhodnocovacieho servera”, čím je zabezpečené aby ani v prípade výpadku IP siete nedošlo ku strate údajov.

Tarifikačné zariadenie nemusí byť v jednej miestnosti s telefónnym systémom, ale môže byť umiestnené hocikde na LAN sieti, čo zabezpečí pohodlie užívateľa.