Umiestnenie Mobiline VoIP ISDN GSM LCR Routera...

Autor: Tomaš Izsmán <tomas.izsman(at)itelcom.sk>, Téma: VoIP ISDN GSM LCR Router, Vydané dňa: 30. 06. 2006

Vďaka modulárnej konštrukcii sa dá Mobiline VIG LCR Router prispôsobiť k telekomunikačným požiadavkám každej spoločnosti. Pri pripojení na ISDN-PRI interface je schopný medzi pobočkovou ústredňou a ISDN sieťou zostaviť 30 súčasne prebiehajúcich hovorov a pri pripojení na ISDN-BRI interface je to maximálne 8 hovorov. V závislosti od voľby GSM interfaceu je možné do GSM siete smerovať 4, 8, 12 alebo 16 súčastne prebiehajúcich volaní. имбирьPočet súčastných VoIP volaní môže dosiahnuť až 32.

K sprevádzkovaniu Mobiline VIG LCR Routera nie je potrebná zmena hardwaru ani softwaru pobočkovej ústredne, a nie je potrebné ani jej rozšírenie o ISDN porty, nakoľko Mobiline VIG LCR Router zapojíme do už existujúceho spojenia medzi pobočkovou ústredňou a ISDN sieťou.

Týmto výrazne znižujeme náklady a čas potrebný na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Mobiline VIG LCR Router je možné na sieti TCP/IP vzdialene spravovať, dohliadať a dokonca je na ňom možné previesť softwarový upgrade, a za týmto účelom ho je možné pripojiť na Medzinárodné Stredisko Technickej Podpory (Mobiline Network Management system) spoločnosti Mobiline. Týmto je možné udržiavať prevádzkovanie s nízkymi nákladmi popri vysokej prevádzkyschopnosti.

V záujme zabezpečenia bezpečného spojenia cez Internet Mobiline VIG LCR Router komunikuje s každým k nemu pripojeným serverom (Mobiline databáza prenositeľnosti čísla, Mobiline Tarifikačného a Vyhodnocovacieho servera, Mobiline Network Management system) cez šifrované VPN spojenie.

Mobiline VIG LCR Router je schopný využívať i čoraz dostupnejšie a lacnejšie ADSL Internetové služby. Nie je potrebná drahá prenajatá linka, ani pevná IP adresa. Týmto môže mesačne ušetriť značné náklady.

Mobiline VIG LCR Router môže disponovať zabudovanou hlasovou jednotkou. Volajúci von z firmy, či do firmy môžu dostávať súčastne až 30 upozornení alebo pokynov, hoci aj vo viacerých jazykoch.