Extra znižovanie nákladov na telefonovanie pomocou Mobiline Kreditného systému

Autor: Tomaš Izsmán <tomas.izsman(at)itelcom.sk>, Téma: ISDN GSM LCR Router, Vydané dňa: 22. 06. 2006

Ak pomocou Mobiline LCR Routera vytvoríme tzv. Mobiline Kreditný Systém (Telephone Cost Limiter - TCL), vytvára sa nám možnosť na ďalšie šetrenie nákladov za telekomunikačné služby.

Extra znižovanie nákladov na telefonovanie pomocou Mobiline Kreditného systému

Hlavné časti Mobiline Kreditného Systému (TCL) sú Mobiline kreditný server a Mobiline LCR Routre, ktoré spolu komunikujú cez sieť TCP/IP. Každý užívateľ Kreditného systému má pridelený jeden osobný kód (PIN), ku každému kódu sa priradí isté množstvo kreditu. Mobiline LCR Router sa zakaždým opýta Kreditného servera, či daný užívateľ má ešte dostatok kreditu. Ak má, najlacnejšou cestou zostaví spojenie, ak nemá, odmietne zostaviť spojenie. Po každom hovore znovu upravuje zostatok kreditu volajúceho (vlastníka PIN kódu). Takto sa znižuje pravdepodobnosť prečerpania kreditu.