Integrovanie Mobiline e-mail SMS gateway

Autor: Tomaš Izsmán <tomas.izsman(at)itelcom.sk>, Téma: E-mail SMS Gateway, Vydané dňa: 05. 06. 2006

Pri integrovaní Mobiline e-mail SMS gateway do existujúceho komunikačného systému organizácie nie je potrebné inštalovanie nového softwaru, preto odpadá časovo a finančne náročné zaškolenie spolupracovníkov a iných užívateľov.
Spoločnosť môže naďalej používať už zabehnutý elektronický poštovný systém organizácie bežným spôsobom. Zariadenie Mobiline e-mail SMS gateway na fyzickej úrovni je pripojené na Ethernet port HUB­u alebo Switch-a (10B-T, UTP, RJ45) a komunikuje sieťovým protokolom TCP/IP. Výmena e­-mailov s firemným poštovým serverom je zabezpečená na báze normy SMTP. Gateway realizuje výmenu SMS v sieti GSM pomocou 900/1800Mhz rádiovými zariadeniami.