Sledovanie prevádzky a vypisy o doručení

Autor: Tomaš Izsmán <tomas.izsman(at)itelcom.sk>, Téma: E-mail SMS Gateway, Vydané dňa: 24. 06. 2006

Mobiline e-mail SMS gateway poskytuje presné informácie k sledovaniu prevádzky a k účtovaniu výdavkov podľa užívateľov.O doručení e-mailov posielaných na mobilné čísla môže odosielateľ dostávať potvrdenie prijatia ako u všetkých e-mailov.

 Je prirodzené, že pri doručení vygenerovaných SMS-iek na mobilné telefóny, odosielateľ e-mailu dostáva potvrdenie prijatia taktiež vo forme e-mailov. Krátke správy posielané z Mobiline e-mail SMS gateway znamenajú nové výdavky pre organizácie, preto je dôležité účtovnícke triedenie odosielaných SMS podľa odosielateľa.